Line prints.


I love this exercise: drawing something without looking at the paper. This technique empowers the capacity of observing and you can achieve expression and character in the drawing, which you can’t not achieve by looking at the paper.
This is because you don’t draw from memory and all your attention is focused on the real shapes of your model.

Personal project.


Line prints.


M’encanta aquest exercici: dibuixar alguna cosa sense mirar al paper. Amb aquesta tècnica, potencies la capacitat d’observació i aconsegueixes una expressió i un caràcter en el dibuix, que no assoleixes mirant al full.
Això és degut a que no dibuixes des de memòria, centres tota la teva atenció en les formes reals del teu model.


Projecte personal.

© 2013 – 2020 Andrea Ribera.
All righs reserved.
hello@andrearibera.com