General Electrics Infographic.


Based on a technical text about the advantages of the LED lighting system as the best energy efficiency solution, we created an infographic for a non expert audience, trying to guarantee an understanding of every data.

Client: Alícia Comunicación for General Electrics.

Infografia General Electrics.


A partir d’un text tècnic sobre les avantatges del sistema d’il·luminació LED com a la millor opció d’eficiència energètica, es va crear un infogràfic per a un públi poc entès en aquest tipus d’informació, intentant garantir la comprensió de totes les dades.

Client: Alícia Comunicación para General Electrics.

© 2013 – 2020 Andrea Ribera.
All righs reserved.
hello@andrearibera.com