Packaging in collaboration with Pilma and the International Olympic Comittee:
Cobi’s 25th Anniversary


Idea and design for the reissue of the most representative character of the '92 Barcelona Olympic Games, Cobi.
This well-known pet, especially in Barcelona, transmits very human values: he's funny, optimistic, spontaneous, friendly and he even has a beer belly!
Cobi comes back to Barcelona and does it so on a cargo ship, in a very special box: it reminds to the classic transport boxes, made of pine wood, with holes so he can breathe and talk.
After 25 years, he will bring again illusion and fun to the people who live and visit his city, Barcelona.

Design: Pablo Calzado, Cristina Castells and Andrea Ribera.
Tutors: Marc Català and Eduard Juanola.
Master's Degree in Packaging Design - ELISAVA 2015/2016.
Collaboration with Pilma.Packaging en col·laboració amb Pilma i el Comitè Olímpic Internacional:
25è aniversari d’en Cobi


Idea i disseny per a la reedició del personatge més representatiu dels Jocs Olímpics de Barcelona ‘92, en Cobi. Aquesta mascota coneguda arreu del món, especialment a Barcelona, transmet valors molt humans: és divertit, optimista, espontàni, amable i fins i tot té panxa cervesera!
En Cobi torna a Barcelona i ho fa en un vaixell de càrrega, en una caixa molt especial: recorda a la clàssica caixa de transport, feta de fusta de pi, amb forats per a que pugui respirar i parlar.
Després de 25 anys, tornarà a portar il·lusió i diversió a la gent que viu i visita la seva ciutat, Barcelona.


Disseny: Pablo Calzado, Cristina Castells i Andrea Ribera.
Tutors: Marc Català i Eduard Juanola.
Màster de Disseny de Packaging - ELISAVA 2015/2016
Col·laboració amb Pilma.


© 2013 – 2020 Andrea Ribera.
All righs reserved.
hello@andrearibera.com